Karta Mieszkańca Chwarzna Wiczlina to projekt Rady Dzielnicy, który ma na celu pokazanie potencjału usługowego miejsca w którym mieszkamy. W każdym miesiącu pojawiają się nowe punkty usługowe i sklepowe, a bardzo dużą ich część zakładają nasi sąsiedzi. Chcemy, aby mieszkańcy mogli w sposób szybki poznać coraz bogatszą ofertę do nich skierowaną!

Drugim bardzo ważnym elementem jest wspieranie lokalnego biznesu. W wielu wypadkach szukając usług nie musimy już wyjeżdżać z naszej dzielnicy. Przez pierwszy okres, gdy zapraszaliśmy przedsiębiorców do projektu – ponad 50 z nich wyraziło chęć przystąpienia, ponieważ widzą chęć do jak najszerszego dotarcia z informacją do swoich najbliższych odbiorców.

Karta Mieszkańca to same korzyści – aby ją otrzymać, nie ponosimy żadnych kosztów. Aby przedsiębiorca przyłączył się do projektu – też nie musi opłacać wpisowego czy abonamentu. To projekt, który dzięki swojej lokalności ma tworzyć relacje pomiędzy mieszkańcami, a przedsiębiorcami i odwrotnie.

Karta jest imienna i plastikowa. Nie ma w sonie chipa – wystarczy ją pokazać podczas korzystania z usługi czy realizacji zakupu. Nie chcemy dodatkowo utrudniać korzystania z niej. Co ważne – aby ją otrzymać,. trzeba być zameldowanym w naszej dzielnicy, czyli Chwarznie Wiczlinie.