Rada Dzielnicy to jednostka pomocnicza samorządu, w przypadku Chwarzna Wiczlina skład liczy 15 osób, które są wybierane w otwartych wyborach na 4 letnią kadencję, a obecna rozpoczęła się w 2015 roku. Swoją funkcję pełnią społecznie – żadna z osób za swoją aktywność nie pobiera wynagrodzenia.

Rada Dzielnicy ma swoją siedzibę, która mieści się w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Jowisza. Tam organizowane są otwarte sesje, dyżury radnych i konsultacje. Tam też mieszkańcy mogą spotkać się z radnymi lub zostawić skierowane do nich pismo. Informacje o zbliżających się sesjach, porządek obrad oraz materiały są dostępne w siedzibach rad (a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na stronie gdynia.pl) na siedem dni przed spotkaniem. Podczas sesji radni podejmują decyzje o działaniach na rzecz dzielnicy i mieszkańców oraz rozwiązaniu pojawiających się problemów.

Jedno z najważniejszych zadań rad dzielnic to utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami. Radni dzielnic są łącznikami między gdynianami a władzami samorządowymi i prezydentem. O sprawach dotyczących życia w dzielnicy można z nimi porozmawiać po umówieniu się na spotkanie. Zadaniem zarządów rad dzielnic jest samodzielne wypracowywanie rozwiązań, które odpowiadają na sygnalizowane potrzeby lub przekazywanie tych postulatów do prezydenta i Rady Miasta.

W ramach budżetu miasta rady dzielnic dysponują własnymi środkami na działalność statutową. Każdego roku, uchwalając budżet dzielnicy, radni wybierają te zadania, które opowiadają aktualnym potrzebom mieszkańców. Środki, którymi rada dysponuje się zależne od liczby zameldowanych w dzielnicy mieszkańców. Każda z takich osób to dodatkowe 9,5 zł do budżetu rocznego. W przypadku naszej dzielnicy to 102 581 zł do dyspozycji w 2018 roku. Na całą kadencję przydzielany jest Budżet Inwestycyjny, którego wielkość zależy m.in. od wielkości dzielnicy – w naszym przypadku do dyspozycji zostało przekazane ponad 2 miliony złotych. Razem z mieszkańcami i lokalnymi partnerami współpracujemy przy realizacji Budżetu Obywatelskiego i środków w ramach konkursu Przyjazna Dzielnica.